Prima paginaComunicate media Informatii utileUnitati sanitareContactInformatii publiceSitemap

Avizare Autorizare Notificare

 Acte necesare pentru eliberare aviz epidemiologic pentru imbalsamare:

Cerere imbalsamare  Cerere aviz imbalsamare   Declaratie tanatopractor

LISTA PRESTATORILOR DE SERVICII FUNERARE AUTORIZATI LA NIVELUL JUDETULUI SALAJ

Conform HG 741/12.10.2016, art. 7, alin. 5, Directiile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti vor afisa pe site-ul propriu lista prestatorilor de servicii funerare AUTORIZATI, precum si documentele necesare pentru eliberarea avizelor si autorizatiilor emise de acestea in conformitate cu Ordinul MS 1532/2017 si Ordinul 1533/2017.

Formular Cerere autorizare

 

Nr. Crt.

Denumire Societate/ Prestator

Sediu social

Nr. ASF/ REF.

Data  ASF/ REF.

Obiectul de activitate

1

ROMAN REMUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GHEORGHE LAZAR, BL. L2, ET. 3, AP. 12

83

22.09.2020

Autovehicul  transport  funerar intern si international  SJ-26-NSD

2

S.C. FAM FUNERAL S.R.L.

LOC. ZALAU, STR. ANDREI SAGUNA, NR. 28

84

22.09.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-16-MIK 

3

S.C. OVTEMAC SZATMARI S.R.L.

LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. STADION, NR. 34

45

06.07.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-07-TCO

4

S.C. OSZ PRODSERV S.R.L.

LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. I. CREANGA, NR. 18

26

02.06.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-19-SOZ 

5

PALCE OVIDIU FLORIN P.F.A.

LOC. BAN, COM. BANISOR, NR. 85

102

19.11.2020

Autoutilitara  transport funerar intern si international SJ-85-BAN 

6

S.C. FAM FUNERAL S.R.L.

LOC. ZALAU, STR. ANDREI SAGUNA, NR. 28

99

24.11.2020

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-23-MIK 

7

S.C. MODERNSOFT S.R.L.

LOC. ZALAU, STR. GHEORGHE LAZAR, NR. 14/D

138

25.08.2021

Autovehicul  transport funerar pentru parada SJ-01-SBF

8

S.C. MODERNSOFT S.R.L.

LOC. ZALAU, STR. GHEORGHE LAZAR, NR. 14/D

266

27.12.2022

Autovehicul  special M1SD funerar, transport funerar intern si international SJ-02-SBF

9

NIMAN TIBERIU INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LOC. HERECLEAN, NR. 27, JUD. SALAJ

307

18.10.2021

Autovehicul  transport funerar pentru parada     SJ-01-FUN

10

SC ALEX COMERT SI SERVICII SRL

LOC. JIBOU, STR.1 MAI, NR.17

389

20.12.2021

Autovehicul  transport funerar intern si international B-439-ALX

11

S.C. MIRON IONUTZ ONOMAR S.R.L.

LOC. ILEANDA , STR. 1 DECEMBRIE 1918, NR. 48, JUD. SLAJ

4

14.01.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-93-RAI

12

S.C. EMIR PROD S.R.L.

LOC. SURDUC, COM. SURDUC, NR. 123, JUD. SALAJ

77

15.04.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-61-RAI

13

PALCE OVIDIU FLORIN P.F.A.

LOC. BAN, COM. BANISOR, NR. 85, JUD. SALAJ

88

03.05.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-83-BAN

14

S.C.CONSTRUCT FUNERAR NPR S.R.L.

LOC. MOTIS, ORAS CEHU SILVANIEI, NR. 114, JUD. SALAJ

92

19.05.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-95-NPR

15

S.C. FLORARIA TARA S.R.L.

LOC. HIDA, COM. HIDA, STR. SFATULUI NR. 10, JUD. SALAJ

124

29.07.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-21-BUM

16

CSEKE A ELISABETA P.F.A.

LOC. CRASNA, COM. CRASNA,  NR. 746, JUD. SALAJ

268

30.12.2022

Autovehicul  transport funerar intern si international SJ-68-CSA

17

HAJAS ILEANA INTREPRINDERE FAMILIALA

LOC. CRASNA, com. Crasna, NR.770, Jud. Salaj

1

04.01.2023

Autoutilitara transport funerar  intern si international, SJ-04-EMF

18

BONCIDAI JANOS INTREPRINDERE FAMILIALA

LOC. PERICEI, COM. PERICEI, STR. JOSENI, NR. 197, JUD. SALAJ

3

13.01.2023

Autovehicul special M1 SD  funerar, transport funerar intern si international  SJ-69-BJE

19

BONCIDAI JANOS INTREPRINDERE FAMILIALA

LOC. PERICEI, COM. PERICEI, STR. JOSENI, NR. 197, JUD. SALAJ

4

13.01.2023

Autoutilitara N1, transport funerar  intern si international,  SJ-71-BJE

20

ROMAN REMUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA

LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR. GHEORGHE LAZAR, BL. L2, ET. 3, AP. 12, JUD. SALAJ

19

16.03.2023

Autovehicul  transport funerar intern si international  SJ-27-NSD

21

ELEKES POMPE FUNEBRE SRL

MUN. ZALAU, STR. GHE. LAZAR, NR. 59, JUD. SALAJ

20

22.03.2023

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-88-SML

22

LOBONTIU ANA MARIA INTREPRINDERE  INDIVIDUALA

LOC. SIMLEU SILVANIEI, STR.MIORITEI  NR. 16,  JUD. SALA

30

12.04.2023

Sala ingrijiri mortuare inclusiv imbalsamare, transport funerar intern si international SJ-78-SFU si de parada SJ- 11-SFU

23

HAJAS ILEANA INTREPRINDERE FAMILIALA

LOC. CRASNA, COM. CRASNA, NR.770, JUD. SALAJ

48

19.06.2023

Autovehicul transport funerar intern si international SJ-05-JNJ

         

 

Biroul Avize/Autorizari

Informare privind depunerea, plata si eliberarea documentatiilor

Depunerea documentelor la Biroul Avize/Autorizări se poate face la adresa de email: dspsjavize@yahoo.com sau fizic la sediul Directiei de Sanatate Publica Salaj – Zalau, str. Corneliu Coposu nr. 1

Plata tarifelor pentru procedurile de reglementare sanitara se poate face online,prin ordin de plata sau numerar la sediul D.S.P. Salaj, dupa primirea facturiiFactura trebuie solicitata telefonic la Compartimentul Contabilitate, tel. 0260.616.588, fiind necesare urmatoarele pecizari:

  • Datele de identificare ale platitorului/beneficiarului proiectului;
  • Tipul actului solicitat (ex.: Notificare, ASF, etc.);
  • Titlul proiectului.

Lista cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara:

   _______________________________________________
|Nr. |   Denumirea procedurilor        | Tariful|
|crt.|   de reglementare sanitara      | (lei)  |
|____|_________________________________|________|

| 1. | Autorizare sanitara in baza     |    500 |

|    | referatului de evaluare         |        |
|____|_________________________________|________|

| 2. | Certificarea conformitatii      |    400 |

|____|_________________________________|________|

| 3.| Asistenta de specialitate de     |    400 |

|    | sanatate publica                |        |
|____|_________________________________|________|

| 4. | Tarif suplimentar pentru        |    150 |

|    | rezolvarea in regim de urgenta  |        |

|____|_________________________________|________|

| 5. | Acordare viza anuala            |    400 |

|____|_________________________________|________|
 

Pentru Autorizatia sanitara de functionare in baza declaratiei pe propria raspundere, nu se percep taxe.

 

Termen de solutionare: 20 zile lucratoare de la data inregistrarii documentatiei complete.


Autorizarea farmaciilor
Asistenta farmaceutica a populatiei se asigura prin intermediul urmatoarelor unitati farmaceutice: farmacie comunitara, care poate deschide puncte de lucru, denumite în continuare oficine, farmacie cu circuit inchis si drogherie.
Documentatia pentru autorizarea farmaciilor comunitare, oficinelor si drogheriilor se gaseste aici

 
A fost publicat  Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 2459 din 2022, privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestatiile in domeniul sanatatii publice efectuate la nivelul directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti si de catre Institutul National de Sanatate Publica. (descarca aici)
  

 ORDIN   Nr. 1030 din 20 august 2009
privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc pentru starea de sanatate a populatiei
 

   ANEXA 1
                                   LISTA
         cuprinzand tarifele pentru procedurile de reglementare sanitara
 
Nr.crt. Denumirea procedurilor de reglementare sanitara

Tarif
(lei)

1 Autorizare sanitara în baza referatului de evaluare 500
2 Certificarea conformitatii 400
3 Asistenta de specialitate de sanatate publica 400
4 Rezolvarea in regim de urgenta 150
 
5      Acordare viza anuala                         400

 Model cerere descarca    model word
 Model cerere FEADR descarca   model word
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare  descarca aici 
 Model declaratie pe propria raspundere referitoare la conditiile igienico-sanitare pentru cabinete medicale  descarca aici 
Model memoriu tehnic aici
 

Necesar documente A.S.F./REFERAT/Viza anuala (cabinete medicale – individuale, grupate, asociate sau societate civila medicala): 

 

1.Cerere (model anexat)  model word ;
2.Avizul de la Colegiul Medicilor;
3.Contract colectare deseuri medicale;
4.Contract colectare deseuri menajere;
5.Contract intretinere aparatura sterilizare;
6.Acte de studii (diploma, certificate de competente);
7.Memoriul tehnic;
8.Planul de situatie cu incadrarea in zona la scara 1:500;
9.Schitele cu detalii de structura functionala si dotari specifice profilului de specialitate;
10.Actul de infiintare al socitantului;
11.Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;
12.Certificatul de membru vizat la zi;
13.Chitanta de plata a tarifului de autorizare – 500 lei sau viza anuala – 400 lei.
 
Necesar documente A.S.F./ REFERAT/Viza anuala (cabinete medicale – unitati medicale cu personalitate juridica (SRL)):
 
1.Cerere (model anexat) model word;
2.Avizul de la Colegiul Medicilor;
3.Memoriul tehnic;
4.Contract colectare deseuri medicale;
5.Contract colectare deseuri menajere;
6.Contract intretinere aparatura sterilizare;
7.Acte de studii (diploma, certificate de competente);
8.Planul de situatie cu incadrarea in zona la scara 1:500;
9.Schitele cu detaliii de structura functionala si dotari specifice profilului de specialitate;
10.Actul de infiintare al societatii comerciale;
11.Actul constitutiv al societatii sau Statutul societatii;
12.Certificatul constatator (pentru punctul de lucru);
13.Acte doveditoare privind detinerea legala a spatiului;
14.Certificatul de membru vizat la zi – pentru toti medicii angajati;
15.Chitanta de plata a tarifului de autorizare – 500 lei sau viza anuala – 400 lei.
 

   
Conform Ordinului MSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 1761/2021 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:

-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc

-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009, Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 1761/2021, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copie acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                             - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-     Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-     Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
UNITATI DE INVATAMANT
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 , documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea unitatilor publice sau private de invatamant prescolar, preuniversitar si universitar sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Medicina Scolara din cadrul Autoritatii de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Nu se percepe taxa.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ordinului MSF nr. 1955/1995 si OMSP nr. 1030/2009 autorizatia sanitara de functionare pentruunitatile publice sau private de invatamant se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-     Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban (din anul in curs);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.
 
OBIECTIVE ECONOMICE SI SOCIAL – CULTURALE
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii nr. 359/2004 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor economice si social – culturale sunt urmatoarele:
-     Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1.doc
-     Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-     Schita plan cu incadrea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 si 1/1000;
-     Schita de detaliu cu circuitele functionale la scra 1/50 si 1/100;
-     Copie certificate urbanism;
-     Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a terenului;
-     Acordul vecinilor (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform OMSP nr. 1030/2009 si Legii 359/2004 autorizatia sanitara de functionare pentru obiectivele economice si social – culturale se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-     Cerere TIP Anexa 2.doc
-      Memoriu tehnic;
-     Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-     Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-     Certificat de urbanism;
-     Copii acte de detinere a spatiului;
-     Pentru societati comerciale, regii autonome: copie certificate de inmatriculare si copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Pentru persoanele fizice si asociatii familiale: copia autorizatiei eliberata de Primarie, vizata pe anul in curs;
-     Copie xerox dupa carnetele de sanatate pe anul in curs si dupa certificatele de absolvire a cursului de igiena (in functie de obiectiv);
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
NOTIFICARI PRIVIND CONDITIILE IGIENICO-SANITARE
 
Obiectivele economice pentru care nu este necesara autorizatia sanitara, functioneaza pe baza declaratiei pe proprie raspundere. In functie de dispozitiile legale in vigoare se va face notificarea conformitatii obiectivelor la normele igienico-sanitare.
Termen de eliberare 30 de zile de la primirea declaratiei pe proprie raspundere ORC de pe langa Tribunal.

 UNITATI MEDICALE

 Conform OMSP nr. 1030/2009, Ordinului MSP nr. 1761/2021 si Ordinului MSP nr. 1338/2007 documentele cerute pentru eliberarea avizului sanitar necesar procedurii de autorizare in amplasarea, constructia, extinderea sau amenajarea obiectivelor medicale (cabinete medicale de medicina de familie, cabinete medicale de specialitate, cabinete medicale dentare, spitale, laboratoare analize medicale, laboratoare tehnice dentare, farmacii cu circuit deschis si alte obiective medicale) sunt urmatoarele:
-   Cerere TIP (se gaseste la compartimentul Supraveghere/control boli transmisibile sau la compartimentul Evaluarea factorilor de mediu avizare/autorizare sanitara din cadrul Directiei de Sanatate Publica Salaj) Anexa 1
-      Memoriu tehnic de functionare – formular TIP;
-      Schita plan cu incadrare in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu cu circuitele functionale la scara 1/50 sau 1/100;
-      Copie certificate urbanism;
-      Copii dupa actele de detinere sau inchiriere a spatiului;
-      Copii acte studii.
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
 
Conform Ord. MSF nr. 8/2000, Ord. MSP nr. 1761/2021, Ord. MSP nr. 261/2007, Ord. MSF nr. 219/2002, Ord. MSP nr. 1338/2007, OMSP nr. 1030/2009, Ord. MS nr. 1957/1995, Ord. MSF nr. 119/2004, HG nr. 1425/2006 si Legea nr. 319/2006 autorizatia sanitara de functionare pentru unitatile medicale enumerate mai sus se elibereaza pe baza urmatoarelor acte:
-      Cerere TIP Anexa 2
-      Memoriu tehnic;
-      Schita plan cu incadrarea in zona cu figurarea vecinatatilor la scara 1/500 sau 1/1000;
-      Schita de detaliu a obiectivelor la scara 1/50 sau 1/100 cu dimensiunea incaperilor;
-      Certificat de urbanism;
-      Copie acte de detinere a spatiului;
-      Pentru societati comerciale - copie certificate de inmatriculare;
                                            - copie certificat de inregistrare fiscala;
-     Copie certificat prin care se atesta calitatea de membru in colegiul medicilor sau farmacistilor dupa caz;
-      Contract firma de colectare a deseurilor medicale;
-      Contract de intretinere si verificare apratura medicala;
-      Copia contractului cu un serviciu de salubritate pentru obiectivele din mediul urban;
Termen de eliberare 20 de zile de la data inregistrarii cererii.
Autorizarea acestor obiective se face anual.

 SERVICII DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

 Conform OMS nr. 2620/2022, furnizorii de servicii de ingrijiri la domiciliu se autorizeaza de catre DSP.
 Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:
    a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la ordin;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la ordin;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare;
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.
 

 

Noutati:
Comunicate media
Informatii utile
Noutati
Programe de sanatate
Anunturi Concursuri Examene
Recunoasterea diplomelor in UE Atestate studii complementare Certificate
Promovarea sanatatii
Informatii publice
Incidenta imbolnavirilor cu virusul SARS-Cov2
Program audiente:
Director executiv:
Dr. Ligia Marincas
Marti: 13.00 - 15.00
Program de lucru:
Luni - Vineri: 8:00 - 16:00
Promovarea sanatatii:
Made by HaiPeNet